درخواست رزرو


قوانین لغو رزرو

  • تا سه روز به ورود مسافر جریمه کنسلی 5% مبلغ رزرو
  • از سه روز قبل از ورود تا روز ورود مسافر 30% مبلغ رزرو
  • روز ورود مسافر جریمه معادل 100% مبلغ رزرو
  • در ایام پیک و آخر هفته ها جریمه کنسلی متفاوت خواهد بود

نظرات و امتیاز میهمانان

به این اقامتگاه امتیاز بدهید

ورود به وادیرو و ثبت نظر
  • نظری وجود ندارد