• نرخ ایام نوروزی

  110,000 تومان

  بوشهر - دشتستان

  ظرفیت : 8 مهمان

  خانه مسافر - خانه
  2 اتاق
  بدون تخت