• نرخ ایام نوروزی

  1,100,000 تومان

  البرز - کرج

  ظرفیت : 10 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  2 اتاق
  4 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  1,430,000 تومان

  البرز - کرج

  ظرفیت : 10 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  3 اتاق
  6 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  770,000 تومان

  البرز - کردان

  ظرفیت : 12 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  2 اتاق
  4 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  2,750,000 تومان

  البرز - کوهسار

  ظرفیت : 10 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  4 اتاق
  8 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  1,650,000 تومان

  البرز - کردان

  ظرفیت : 10 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  3 اتاق
  6 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  110,000 تومان

  البرز - هشتگرد

  ظرفیت : 5 مهمان

  خانه مسافر - سوئیت
  1 اتاق
  بدون تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  990,000 تومان

  البرز - کرج

  ظرفیت : 4 مهمان

  خانه مسافر - باغ ویلا
  2 اتاق
  4 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  1,000,000 تومان

  البرز - طالقان

  ظرفیت : 6 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  3 اتاق
  6 تخت

 • نرخ ایام نوروزی

  660,000 تومان

  البرز - کرج

  ظرفیت : 6 مهمان

  خانه مسافر - ویلا
  2 اتاق
  2 تخت